Nagradne igre

PRAVILA NAGRADNIH IGER NA FACEBOOK IN INSTAGRAM STRANI PARTY PLANETČlen 1

ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradnih iger na Facebook in Instagram strani Party Planeta je podjetje Anchor d.o.o., Trg svobode 30, 1420 Trbovlje, D.Š.: SI 80069398


Člen 2

NAGRADE, SODELOVANJE IN IZBOR NAGRAJENCEV

Pri vsaki nagradni igri je navedeno, kaj je nagrada.

V nagradni igri se sodeluje tako, da se komentira, všečka ali deli objavo/nagradno igro na FB in/ali IG strani Party Planeta.

Organizator zmagovalca razglasi vsakokrat po zaključku nagradne igre na FB ali IG strani Party Planeta – najkasneje v roku 1 meseca po objavi nagradne igre. Ime nagrajenca bo javno objavljeno na FB ali IG strani Party Planeta.Člen 3

PRAVICE IN POGOJI SODELOVANJA

Sodelujoči jamči, da so podatki, ki jih posreduje za potrebe nagradnih iger, pravilni in resnični.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejemajo in se strinjajo s pravili in pogoji nagradne

igre.


Člen 4

PREVZEM NAGRADE

Vsak nagrajenec je dolžan v roku 14 dni po prejetju obvestila o prejemu nagrade organizatorju posredovati zahtevane podatke, da se mu nagrado lahko izroči /pošlje. Če podatkov ne posreduje v roku 14 dni, ima organizator pravico nagrado dati drugemu.

Organizator ne odgovarja, če nagrada ni bila izročena nagrajencu zaradi razlogov, na katere ni mogel vplivati (npr. pošta).

Člen 5

OSEBNI PODATKI

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da organizator zbira in hrani zbrane osebne podatke za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec v nagradni igri oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko od organizatorja kadar koli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma trajno ali začasno prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP- 1). Sodelujoči to stori na elektronski naslov info@partyplanet.si ali pisno na naslov organizatorja. Najpozneje v roku 15 dni po prejemu sporočila bo organizator preprečil uporabo osebnih podatkov udeleženca, o čemer ga bo v nadaljnjih petih dneh z elektronskim sporočilom ali po pošti tudi obvestil. Organizator se zavezuje, da bo posredovane podatke upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1), prav tako pa podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakor koli drugače zlorabljal. Dokumentacijo v zvezi z nagrajencem bo organizator hranil skladno z ZVOP-1.